PaletteDesign

Förutom arbetet med egna konsten ger jag kurser och har workshops i måleri samt har estetisk rådgivning för företag.  Estetik, färg och form är ett sätt att kommunicera. Med sin omvärld, med sig själv och som företag gentemot kunder. Konst är en del av estetiken. Konst kan tala till oss på mängder av plan, frigöra sinnet, stå för det sköna eller obehagliga. Konsten har makt, påverkan och inverkan.

Konst finns inte bara på gallerier. Konstnärliga uttryck finns överallt. Våra intryck av färg och form är ofta omedvetna och kan behöva testas för att ge sig till känna. 

Vi tillbringar den största delen av vårt vakna liv på jobbet och i hemmet. Våra hem har alltmer influerats av heminredningstrender och vi har aldrig konsumerat så mycket pengar för att skapa det hem som vi vurmar efter. Troligen en effekt av vår längtan efter estetik. Men hur ser våra arbetsplatser ut? Hur påverkas vi av färg och form på jobbet? Hur kan ett företag stärkas med estetiska redskap? Palettedesign vill med färg och form ta till vara på företags vision genom att ge stöd utifrån den estetiska aspekten.